Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekolekcje

Klasy I –III przychodzą na godz. 8.00 do kościoła. Po rekolekcjach mają jeszcze 3 godz. nauki.

Klasy IV – VI przychodzą na godz. 8.50 do kościoła. Po rekolekcjach mają 3 lekcje wg zmienionego planu.

Klasy VII – VIII mają 3 pierwsze lekcje wg. zmienionego planu, później idą do kościoła, a po kościele do domu.

 

Obiady bez zmian.

Świetlica bez zmian.

Wersja XML