Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje logopedyczne

W dniu 15.03.2019 roku, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, nasza logopeda, neurologopeda – Pani mgr Sylwia Paprocka wygłosiła prelekcję podczas konferencji logopedycznej na temat:

Wspieranie rozwoju mowy dziecka – wymiana doświadczeń

Celem konferencji była wymiana doświadczeń na różnych szczeblach terapii, profilaktyka logopedyczna, skuteczne ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe itd., ciekawe pomoce potrzebne do ćwiczeń, współpraca nauczyciel - rodzic - dziecko, ważny aspekt w terapii logopedycznej.

Podczas spotkania Pani Sylwia dzieliła się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim spostrzeżeniami wynikającymi z praktycznej pracy z dziećmi z wadami wymowy.  Nauczycielom uczestniczącym w konferencji przybliżyło to możliwość interdyscyplinarnego podejścia do problemu, szeroko pojętych zaburzeń mowy oraz ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia warsztatu.

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka    Brak opisu obrazka

Sylwia Paprocka

Wersja XML