Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

styczeń 2019 r.

W styczniu ANIOŁY Z SZKOŁY  wybrały się na wycieczkę pieszą do Urzędu Gminy, na spotkanie z panem Wójtem. Tam zaprezentowały krótkie przedstawienie do wiersza pt. „Kłopoty Burka z podwórka” i przekazały podziękowania za okazaną pomoc.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 

21 stycznia anioły spotkały się z licencjonowanym, czynnym zawodowo kynoterapeutą i jego psem terapeutycznym. Dzieci młodsze w formie zabaw i konkursów uczyły się jak postępować z psem w życiu codziennym, grupa starsza dowiedziała się czym jest zawód kynoterapeuty, i w jaki sposób kynoterapia pomaga dzieciom pokonywać  ich niepełnosprawność.  

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

 

 

 

opr. mgr Katarzyna Kuszewicz

Wersja XML