Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVII Turniej PCK pt. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz XIV Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu

26.03.2019 r. trzech uczniów z klasy piątej oraz 27.03 2019 r. trzech uczniów z klas: czwartej, szóstej i  siódmej uczestniczyło w konkursach organizowanych przez Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Opolu. Odbyły się etapy gminne XVII Turnieju PCK pt. „Człowiek i Jego Środowisko” dla szkół podstawowych oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu dla wszystkich typów szkół. Celem konkursów było m.in.: inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki zdrowotnej, kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych, promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik rozwiązywał test składający się z 30 pytań.

Uczniów do konkursu przygotowały: p. Beata Cholewa i  p. Sylwia Paprocka.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML