Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowie ze szkolnego Kółka Wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej

Dzieci z Koła Wolontariatu z naszej szkoły wspólnie z  pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej malowali i ozdabiali pisanki.

Nasi uczniowie, wraz z opiekunami p. Beatą Cholewą i p.Sylwią Paprocką,  odwiedzili 2 kwietnia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Głównym celem było budowanie więzi międzypokoleniowych, również poza rodziną. Ważnym aspektem było także  rozwijanie u uczniów wrażliwości, skierowanej do ludzi starszych, jak i kształtowanie chęci pomocy innym ludziom. 
Wolontariusze wraz z pensjonariuszami malowali i ozdabiali pisanki.
Spotkanie było wzruszające dla obu stron.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka \

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML