Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo w związku z brakiem porozumienia pomiędzy rządem a ZNP akcja strajkowa trwa nadal. W związku z tym dnia 25 i 26 kwietnia 2019 r. w szkole zostaną zorganizowane tylko zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej.

Dni 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym we wrześniu przez Radę Rodziców kalendarzem szkolnym są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Opieka świetlicowa będzie zapewniona dla grupy minimum 10 osobowej po wcześniejszym zapisie przez rodzica w sekretariacie szkoły. 

Wersja XML