Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA.

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu jest organizatorem letnich warsztatów ekologicznych realizowanych w ramach projektu "Wspólna akcja segregacja – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami" w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku 7-13 lat i realizowane są w formie półkolonii. 5-dniowe turnusy odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Terminy turnusów:

1. i 2. turnus: 24-28 czerwca 2019 - budynek główny MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
3. i 4. turnus: 26-30 sierpnia 2019 - filia MDK nr 2, ul. Targowa 12

​Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona (max. 40 osób na każdym z turnusów).

Nabór uczestników warsztatów odbywa się w godzinach od 8.00 do 18.00. Warunkiem udziału w rekrutacji jest dostarczenie osobiście wykonanej pracy plastycznej pt. "Drugie życie śmieci" w formacie A3 lub A4. Technika wykonania pracy jest dowolna.

Pracę należy dostarczyć do sekretariatu MDK w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 1.

Powołana przez organizatora projektu komisja konkursowa dokona oceny prac, a wykonawców najlepszych prac zakwalifikuje do udziału w warsztatach.

Wersja XML