Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14.06.2019 r.

      W piątek, 14 czerwca 2019 roku odbyła się, tradycyjna już w naszej szkole, impreza „DZIECI  RODZICOM". Przygotowują ją od lat uczniowie kończący szkołę. W tym roku  uroczystość ta miała szczególny charakter, bo absolwentami  naszej szkoły byli uczniowie klas ósmych jako pierwszy rocznik przywróconej  w roku szkolnym  2017/2018  ośmioklasowej podstawówki.

     Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół  przy ul. Namysłowskiej, gdzie od dwóch lat uczęszczali obecni ósmoklasiści. Scenariusz części  artystycznej opracowali  wychowawcy obu klas ósmych p. mgr Katarzyna Palt i p. mgr Zbigniew Wajman. Przy zaangażowaniu Dyrekcji, absolwentów oraz żegnających ich siódmoklasistów,  zarówno rodzice jak i nauczyciele mogli podziwiać wspaniałe występy artystyczne  młodzieży. Były tańce, piosenki i pokazy  żonglerki. Pani Dyrektor  wręczyła statuetki „Przyjaciel Szkoły” rodzicom, którzy w szczególny sposób przez lata wspierali działania edukacyjno-wychowawcze szkoły. Wyróżniający się w nauce i sporcie absolwenci otrzymali „Nagrody Dyrektora”, dyplomy oraz listy gratulacyjne, które wręczała p. Dyrektor Gabriela Matyszok i p. Wicedyrektor mgr Ewa Kyzioł. Rodzice otrzymali od swych dzieci czerwone serca z wypisanym  tekstem podziękowania,  a nauczyciele lawendowe kwiaty.       

     Siódmoklasiści wręczyli swoim starszym kolegom statuetki  szkolnych „Jaśków” przyznane im w wyniku wcześniejszych eliminacji. Przyznawane kategorie były pomysłowe oraz zabawne i niezwykle trafnie określały uczniów, którzy je otrzymywali.

   Każdy absolwent dostał tablo swojej klasy.  Była to wspaniała i wzruszająca uroczystość.

opr. Urszula Haliniak

 

Zdjęcia:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

     

      

    

 

 

Wersja XML