Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie roku szkolnego w starszej grupie uczniowskiej

19 czerwca o godz. 10.00 odbyła się druga tura uroczystego zakończenia roku szkolnego. Przybyli na nią uczniowie klas IV – VIII. Pani Dyrektor wraz z wychowawcami nagrodziła książkami oraz dyplomami uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i sporcie. Odbyło się również uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę Pań: mgr Ewy Kyzioł,  pełniącej funkcję wicedyrektor szkoły i Pani mgr Iwony Przybyłko, nauczycielki matematyki. Panie otrzymały serdeczne podziękowania za swoją wieloletnią pracę od Pani Dyrektor mgr Gabrieli Matyszok, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego. Były to niezwykle wzruszające chwile.

 

 

Opr. i fot.: U. Haliniak i E.Rychlik

Wersja XML