Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI  EGZAMINU  KLAS VIII

WYNIKI PORÓWNAWCZE  EGZAMINU  KLAS VIII  NA TLE GMINY,  WOJEWÓDZTWA  I  KRAJU

EGZAMIN

KRAJ

WOJEWÓDZ

POWIAT

GMINA

SZKOŁA

KLASA VIIIa

 

KLASA VIIIb

 

J. POLSKI

  63,0   %

60,9  %

   62,0 %

  60,9 %

65,0  %

  70,1  %

  59,9  %

MATEMATYKA

  45,0  %

43,5  %

   45,5 %

  48,9%

59,3 %

  66,3  %

  52,3  %

J. ANGIELSKI

  59,0  %

58,5  %

   58,8  %

  66,2 %

64,6 %

  70,0  %

  59,2  %

J. NIEMIECKI

  42,0  %

54,6  %

   62,1 %

  64,5 %

81,0 %

  78,3  %

  83,6  %

 

Wersja XML