Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ARCHIPELAG SKARBÓW

"ARCHIPELAG SKARBÓW"

Pod takim tytułem realizowane były zajęcia profilaktyczne w naszej szkole adresowane do uczniów klas siódmych, ósmych, rodziców i nauczycieli. Odbywały się one w dniach 20, 21 i 22 stycznia br. Miłość, szczęście, seksualność; o tych i innych skarbach mówili szkolnej młodzieży realizatorzy tego interesującego programu.

Brak opisu obrazka

Jego głównym celem jest zapobieganie różnym zachowaniom ryzykownym i problemom młodzieży. Projekt został zrealizowany ze środków budżetu gminy Dobrzeń Wielki, przeznaczonych na realizację działań w zakresie profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Koordynatorem realizacji tych zajęć w naszej szkole była p. mgr Katarzyna Kuszewicz, pedagog szkolny.

Były to trzy dni interaktywnych warsztatów, podczas których młodzież i dorośli mogli nabyć wiedzę na temat zagrożeń jakie występują w dzisiejszym świecie.

Poruszane były również problemy odpowiedniej edukacji w zakresie postępowania z młodzieżą przeżywającą trudny okres wchodzenia w dorosłość.

opr. U.Haliniak

 

Wersja XML