Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line

Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line na platformie meet.jit.si:

 1. Na zajęciach logujemy się poprzez link podany przez nauczyciela podając swoje imię i nazwisko.
 2. Link zostanie przesłany przez e-dziennik na konta Rodziców.
 3. W czasie zajęć uczeń przebywa w pomieszczeniu, w którym nikt nie zakłóca mu pracy  (nie ma rodzeństwa i osób trzecich).
 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach przekażą wychowawcy (plan lekcji, podział na grupy, obowiązek uczestniczenia w zajęciach, instrukcje obsługi platformy).
 5. Zabrania się udostępniania linku do zajęć osobom trzecim. W razie udostępniania i wejścia osoby niepożądanej na lekcję, nauczyciel natychmiast przerywa zajęcia, a grupie uczestniczącej w lekcji grożą upomnienia i obniżenie zachowania. O każdym takim incydencie powiadomieni będą Rodzice.
 6. Zabrania się kopiowania, nagrywania i udostępniania treści lekcji innym osobom.
 7.  W razie niestosowania się do w/w zapisów (pkt. 5 i 6)  nauczyciel ma prawo powiadomić odpowiednie służby oraz zawiesić prowadzone zajęcia bezpośrednio z uczniami.
Wersja XML