Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

W dniach:

22.XII – poniedziałek, 23.XII – wtorek,

29.XII – poniedziałek, 30.XII  wtorek,

2.I – piątek, 5.I – poniedziałek

zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy wymagają opieki w tych dniach. 

Zapisów dzieci do świetlicy rodzice /opiekunowie mogą dokonywać osobiście do dnia 16 grudnia w godzinach od 7.30 – 15.30 w sekretariacie szkolnym.

Zajęcia zostaną zorganizowane w godzinach 8.00 – 15.30 przy minimalnej liczbie - 10 zgłoszonych dzieci w każdym z wybranych dni opieki świetlicowej.

Wersja XML