Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w V edycji Konkursu Fotograficznego "Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny".

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

·       Minister Edukacji Narodowej

·       Marszałek Województwa Mazowieckiego

·       Prowincja Warszawska - Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

·       Katedra Genologii Dziennikarskiej i Fotografii, UW

·       Fotoklub RP Stowarzyszenie Twórców

·       Rosikon press

·       Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

·       Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca

·       KONDRAT- MEDIA

Patronat Medialny:

·       Radio dla Ciebie

·       Czasopismo „Geografia w Szkole”

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII).
  2. Szkoła średnia.

Ogłoszenie konkursu: 1 czerwca 2020 r.

Nadsyłanie prac do dnia 30 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 października 2020 r.

Obecna edycja konkursu, w związku z wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, odbędzie się w formie elektronicznej. Prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konkurs.fotograficznynzno@gmail.com do dnia 30 września 2020 r..

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://nazaretankifundacja.pl/

https://www.facebook.com/fundacja.nazaretanki/

Pozdrawiam

s. Edyta Pietrzak

DOCXInformacja o konkursie - V edycja.docx
PNGPlakat - V edycja.png
PDFPlakat - V edycja.pdf
PDFRegulamin konkursu - V edycja.pdf
 

Wersja XML