Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Dnia 11 czerwca 2020 r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.

12 czerwca 2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie ma nauczania zdalnego.

16-18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nie ma zdalnego nauczania.

Wersja XML