Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pandemia

DOCXWewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 01.09.2020r. (1).docx (31,78KB)
DOCXMateriały informacyjne COVID19.docx (16,09KB)
DOCNajwalzniejsze_wytyczne_gis_dla_ucznialw_nauczycieli_i_dyrektoralw_szkall_i_placalwek_na_rok_szkolny_20202021_w_zwiazku_z_covid-19.doc (29,50KB)
DOCProcedura_bezpieczelstwa_na_czas_pandemii.doc (70,50KB)
DOCProcedura_postapowania_na_wypadek_podejrzenia_zakalzenia_covid-19_u_ucznia.doc (48,50KB)
DOCXProcedury COVID 19 - biblioteka.docx (14,08KB)
DOCXProcedury świetlica.docx (16,53KB)
DOCXWytyczne__dla__szkół__i__placówek__-__wrzesień__2020.docx (91,77KB)
DOCXZałącznik 1 rodzice wrzesień - procedura.docx (22,61KB)

Wersja XML