Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Olimpiada Informatyczna Juniorów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów uprzejmie informują uczniów o rozpoczynających się zawodach I stopnia XV Olimpiady Informatycznej Juniorów przeznaczonej dla uczniów szkół podstawowych. 
Adres strony internetowej: oij.edu.pl ewentualnie
W tym roku OIJ startuje po raz drugi w prostszej formule, pragniemy, aby każdy zainteresowany uczeń wiedział, że może w niej wziąć udział.
Zwracamy uwagę, że z każdej szkoły będzie zakwalifikowany do zawodów II stopnia, uczestnik, który nie zakwalifikował się na podstawie ogólnego rankingu, ale uzyskał najwyższą liczbę punktów w swojej szkole, o ile otrzymał przynajmniej 30% łącznego maksymalnego wyniku oraz w jego szkole wystartowało łącznie przynajmniej sześciu uczniów.
Olimpiada jest przeznaczona w sposób szczególny dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu, dlatego prosimy o poinformowanie uczniów o jej rozpoczęciu niezależnie od warunków lokalnych.


                                        Przewodniczący Komitetu Głównego OIJ
                                        prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Wersja XML