Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akademia Umiejętności Matematycznych

Akademia Umiejętności Matematycznych

Dzień dobry!

Od wielu lat, w ramach Akademii Umiejętności Matematycznych, odbywają się dodatkowe, międzyszkolne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. To głównie:

 1) intensywne, kilkumiesięczne cykle zajęć przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty. Ich uczestnicy osiągają średnie wyniki prawie dwukrotnie lepsze, niż średnie wyniki ogólnopolskie (np. średnio 80,(2)%, przy średniej ogólnopolskiej 45%, w 2019 r.).

2) międzyszkolne kółka matematyczne, w czasie których bawimy się zadaniami m. in. jednego z najtrudniejszych konkursów szkolnych, czyli ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty.

Zajęcia prowadzi
- współautor podręczników szkolnych, w tym ... najlepszego podręcznika do matematyki w Europie
- twórca, którego zadania pojawiają się w innych wydawnictwach, na diagnozach szkolnych i na Egzaminie ósmoklasisty
- doświadczony nauczyciel szkolny, który lubi to, co robi.

W bezpiecznych zajęciach zdalnych można brać udział z dowolnego miejsca.

Cykl zajęć przygotowujących do matematycznej części Egzaminu ósmoklaisty rozpoczyna się we wtorek, 20 października br.

Jeżeli przekazujecie Państwo Waszym uczniom oraz ich rodzicom informacje o międzyszkolnych zajęciach pozalekcyjnych i chcecie przekazać im również nasze zaproszenie, to możecie użyć pliku aum.edu.pl/Miedzyszkolne_zajecia_Akademii_szp.pdf

Jeżeli nie, to wybaczcie nam Państwo, ale sądziliśmy, że mogą Was zainteresować takie niestandardowe zajęcia.

Pozdrawiam serdecznie,

Marek Matejuk

Akademia Umiejętności Matematycznych

AUM.edu.pl

Wersja XML