Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Informacja  o dniach wolnych w listopadzie.

12 i 13 listopada to dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole. Jeżeli w tych dwóch dniach rodzice zadeklarują chęć uczestniczenia dziecka w zajęciach świetlicowych, to takie zajęcia zostaną zorganizowane w godz. 6.30 –16.15. Deklaracje prosimy składać drogą e-mailem lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do dnia 10.11.2020 r. do godz. 12.00.

Wersja XML