Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoła zapewni funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dzieci klas II i III uczestniczące w projekcie „Umiem pływać” w dalszym ciągu będą wyjeżdżały na basen. Godziny wyjazdu bez zmian. Dzieci chętne na wyjazd zbierają się w holu szkoły.

Uczniowie klas I-III korzystający z obiadów zostali wypisani od dnia 9.11.2020 r. Firma cateringowa Festivaliwa przypomina o uregulowaniu płatności za obiady.

PDFNowelizacja_rozporządzenia_30b_.pdf (307,93KB)

Wersja XML