Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

15.12.2020 r.

Uczniowie klas II i III PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim wzięli udział w ogólnopolskim projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Jesienna edycja obejmowała 10 wyjazdów, w tym 20 godzin zajęć na pływalni "Wodna Nuta" w Opolu.
Projekt jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.
Podstawowym celem projektu było doprowadzenie do opanowania elementarnych sposobów pływania lub doskonalenie posiadanych już umiejętności pływackich.
Udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Zachęcił do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Dzieci nauczyły się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z basenu. Dodatkowo wspólne wyjazdy integrowały zespoły klasowe.

opr. Beata Sowa, Katarzyna Wróbel

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML