Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim przerwa świąteczna trwać będzie od 21 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) ferie zimowe trwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Zajęcia w szkole rozpoczynają się 18 stycznia 2021 r.

Wersja XML