Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kartki bożonarodzeniowe dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Nasi Wolontariusze  wraz z opiekunami Beatą Cholewą i Sylwią Paprocką, co roku przed świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, odwiedzali pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Głównym celem było budowanie więzi międzypokoleniowych, również poza rodziną. Ważnym aspektem było także  rozwijanie u uczniów wrażliwości, skierowanej do ludzi starszych, jak i kształtowanie chęci pomocy innym ludziom. 

Niestety obecnie z powodu pandemii takie odwiedziny już od marca są niemożliwie. Dlatego nasi uczniowie własnoręcznie wykonali dla osób starszych świąteczne kartki z życzeniami jednocześnie uczestnicząc  w ogólnopolskiej w akcji MEN „Razem na Święta” 2020, która zachęca do niesienia pomocy innym.

Mamy nadzieję, że te drobne upominki wywołają radość i uśmiech wśród pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w tych trudnych czasach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wykonali kartki bożonarodzeniowe i włączyli się w niesienie pomocy ludziom starszym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML