Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim odbywać się będzie w dniach od 2 do 31 marca br.

Do klasy pierwszej przyjmowane będą :

1) ( zakładka Statut szkoły)

2) na wniosek rodziców  –  dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły , o ile szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami – do pobrania w sekretariacie szkoły lub  na stronie internetowej szkoły : www.psp.dobrzenwielki.pl ( zakładka Statut szkoły)

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

 8.00-15.30.

W roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są :

  1. dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r.do 31 grudnia 2008r.
  2. dzieci urodzone w 2009 roku

Spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych klas I odbędzie się 31 marca 2015r. w świetlicy szkolnej o godzinie 17.00

Wersja XML