Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU DZIECI

Rada Rodziców wybrała na rok szkolny 2015-16 firmę PZU jako ubezpieczyciela  dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków . Składka  wynosi  40 zł na rok na sumę ubezpieczenia 10 tyś zł.

Składka jest nieobowiązkowa  i  w tym roku  niższa o 10 zł,  czyli o prowizję przekazywaną przez ubezpieczyciela na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem  na  potrzeby dzieci uczęszczających do naszej szkoły.

Nie będzie więc możliwości sponsorowania niektórych dotychczasowych wydatków np.

- poczęstunku dla dzieci  na zabawie mikołajkowej,

- przeznaczenia  do dyspozycji wychowawcy i klasowej Rady Rodziców kwoty 5 zł na ucznia z okazji  Dnia Dziecka

- zakupu nagród  dla uczestników „Turnieju Mikołajkowego”

Wersja XML