Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Opieka świetlicowa w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Aby zapewnić dzieciom pracujących rodziców z klas  I – III szkół podstawowych w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych  właściwą opiekę , będą prowadzone zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w wyznaczonych przez organ prowadzący szkołach na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

W roku szkolnym 2015/16  taką opiekę  zapewni Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.  Warunkiem koniecznym do otwarcia w danym dniu świetlicy będzie zebranie minimum 10 osobowej  grupy.

Dyżur pełniony będzie w godzinach 6.30 – 15.30 Najbliższe terminy dyżurów to: 23, 24, 28, 29, 30, 31  grudzień 2015r oraz 4, 5 styczeń 2016r.

Osoby chętne do zapisania w tych dniach dzieci na świetlicę zobowiązane są do wypełnienia stosownej deklaracji w sekretariacie swojej szkoły do dnia 18 XII 2015r do godziny 12.00

Dowóz i odbiór dzieci ze świetlicy zapewnia rodzic/opiekun dziecka we własnym zakresie.

 Adres dyżurującej placówki - PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim ul. Kościelna 3

Wersja XML