Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

2022/2023

PDFLista Kandydatów z obwodu przyjętych do PSPzOS-scalone.pdf (585,88KB)

PDFLista kandydatów zmieszkałych poza obwodem nieprzyjetych do PSPzOS.pdf (380,69KB)

Rekrutacja 2022/2023 - Lista kandydatów 

PDFLista kandydatów - rekrutacja 2022-22.pdf (1,47MB)

Lista uczniów przyjętych do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

PDFLista uczniów do klasy IV sportowej 22-23.pdf (140,19KB)

Informacje w sprawie rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie wójta

PDFZarządzenie Wójta - terminarz rekrutacji.pdf (343,96KB)

Zarządzenie dyrektora

DOCXzarządzenie dyrektora -rekrutacja klasa I 2022 - 23.docx (14,60KB)

Regulamin

DOCXregulamin-rekrutacji-2022-23.docx (32,47KB)

Zasady naboru

DOCzasady-naboru-do-publicznych-szkol 22-23.doc (91,50KB)

 

Dla dzieci z obwodu szkoły:

Zgoda do rekrutacji

DOCXzgoda do rekrutacji.docx (16,71KB)

Zgłoszenie zamieszkałego w obwodzie szkoły

DOCzgloszenie_kandydata_do_psp_zamieszkalego_w_obwodzie_szkoly2022-23.doc (68,50KB)

Wniosek e-dziennik

PDFWniosek edziennik.pdf (462,70KB)

Świetlica

DOCXswietlica-zgloszenie.docx (26,42KB)

Język mniejszości

PDFmniejszcośc niemiecka objęcie.pdf (198,89KB)

Religia

DOCnauczanie religii.doc (24,00KB)

Etyka

DOCEtyka oświadczenia.doc (24,00KB)

 

Dla dzieci spoza szkoły:

Wniosek spoza obwodu

DOCwniosek_przyjecie_kandydata_do_psp_spoza_obwodu 2022-23.doc (119,50KB)

Zgoda do rekrutacji

DOCXzgoda do rekrutacji.docx (16,71KB)

Oświadczenia – wzory

DOCoswiadczenia_wzory_szkola.doc (57,50KB)

Potwierdzenia woli

DOCpotwierdzenie_woli_przyjecia_kandydata_do_szkoly 2022-23.doc (40,50KB)

Wniosek e-dziennik

PDFWniosek edziennik.pdf (462,70KB)

Świetlica

DOCXswietlica-zgloszenie.docx (26,42KB)

Język mniejszości

PDFmniejszcośc niemiecka objęcie.pdf (198,89KB)

Religia

DOCnauczanie religii.doc (24,00KB)

Etyka

DOCEtyka oświadczenia.doc (24,00KB)

 

Rekrutacja - Klasa sportowa

DOCXzarządzenie dyrektora klasa sportowa 2022-2023.docx (23,94KB)

DOCPodanie o przyjęcie dziecka do klasy IV sportowej PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim.doc (30,00KB)

DOCPodanie o przyjęcie dziecka do VII klasy sportowej w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim.doc (48,50KB)

DOCXRegulamin naboru do klasy sportowej.docx (24,05KB)

Wersja XML