Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

2019/2020

DOCoswiadczenia_wzory_szkola.doc

DOCpodanie o przyj¦Öcie dziecka do klasy sportowej PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim.doc

DOCpotwierdzenie_woli_przyjecia_kandydata_do_szkoly.doc

DOCXRegulamin naboru do klasy sportowej.docx

DOCXregulamin rekrutacji 2019-2020.docx

DOCXrekrutacja protok+-+é.docx

DOCXrekrutacja protok+-+éa.docx

DOCwniosek_przyjecie_kandydata_do_psp_spoza_obwodu.doc

DOCXzarz¦ůdzenie dyrektora - rekrutacja.docx

DOCXzarz¦ůdzenie dyrektora 2019-2020.docx

PDFZarz¦ůdzenie_W+-jta.pdf

DOCzgloszenie_kandydata_do_psp_zamieszkalego_w_obwodzie_szkoly.doc

 

 

 

Wersja XML