Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne kryteria ocen z przedmiotów

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wersja XML