Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOTKANIE Z RODZICAMI

TEMATYKA SPOTKANIA Z RODZICAMI – 13.09.2016.r.

 

Tematyka

Godź. 17.00

 1. Przedstawienie nauczycieli oraz priorytetowych zadań szkoły, kalendarz roku szkolnego, e – szkoła, strefa ucznia.

Sala gimnast.

 1. Zapoznanie z ofertą dodatkowych zajęć edukacyjnych, świetlica, stołówka, biblioteka, psycholog, WDŻ

Klasy I i IV

 1. Zapoznanie i przypomnienie programu
 1. Wychowawczego
 2. Profilaktycznego

oraz ew. inni

 1. Omówienie programu „Rosnę zdrowo”, zajęcia gimnastyki korekcyjnej

chętni

 1. Program „Owoce w szkole, szklanka mleka”

 

 1. Oferta ubezpieczenia dzieci.

 

 

Rodzice klas I- III przechodzą do klas (ocenianie, promowanie, zachowanie uczniów)

 

 1. Przypomnienie wymagań na poszczególne oceny z poszczególnych przedmiotów oraz ogólnych ocen zachowania

Godz 19.30

Spotkanie z Radą Rodziców w świetlicy szkolnej

Rodziców klas 2 i 3 oraz 5 i 6 po spotkaniu ogólnym na sali gimnastycznej, ok. godz. 18.00  zapraszamy na wywiadówki z wychowawcami do swoich klas.

 

Wersja XML