Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017r.

KOMUNIKAT

      Aby zapewnić dzieciom pracujących w tym czasie zawodowo rodziców z klas I – III szkół podstawowych właściwą opiekę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, będą prowadzone zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w wyznaczonych przez organ prowadzący szkołach na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

      W roku szkolnym 2016/17 taką opiekę zapewni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Chróścicach.

      Warunkiem koniecznym do otwarcia w danym dniu świetlicy będzie zebranie minimum 10 osobowej grupy.

      Dyżur pełniony będzie w godzinach 6:30 – 15:30

Najbliższe terminy dyżurów to: 13, 14, 18, kwiecień 2017 r.

      Osoby chętne do zapisania w tych dniach dzieci na świetlicę zobowiązane są do wypełnienia stosownej deklaracji u wychowawcy swojej klasy

do dnia 11 IV 2017 r. do godziny 15.00

      Uwaga! Dowóz i odbiór dzieci ze świetlicy zapewnia rodzic/opiekun dziecka we własnym zakresie.

Adres dyżurującej placówki:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Chróścicach

ul. Powstańców Śląskich 1

46-080 Chróścice

Dyrekcja

Zespołu Szkół w Chróścicach

Wersja XML