Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA TERMINU WYWIADÓWKI

Ze względu na udział klas IVA, VA, VIA w obozie sportowym  (24 – 28 kwietnia 2017) zostaje zmieniony termin wywiadówki.

Odbędzie się 16 maja 2017r. Będzie to ostatnie podsumowujące spotkanie rodziców z wychowawcami.

W tym dniu odbędzie się również (ŚWIETLICA  GODZ 17.00) spotkanie rodziców klas trzecich z dyrekcją szkoły i nauczycielami WF dotyczące utworzenia  klasy sportowej w przyszłym roku szkolnym.

Zapraszamy również rodziców klas VI (ŚWIETLICA  GODZ 18.00) na spotkanie z dyrekcją szkoły i wychowawcami, dotyczące organizacji roku szkolnego przyszłorocznych klas VII jako  kontynuacji nauki  w szkole podstawowej.

Wersja XML