Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Pierwszy kontakt medyczny z dzieckiem w wieku WCZESNOSZKOLNYM i wieku 10-12 lat

  Szanowni Państwo, przesyłamy ulotkę zawierającą wskazówki mogące ułatwić kontakt z dzieckiem w wieku przedszkolnym i z dzieckiem w wieku 10-12 lat.
  Data publikacji: 04-06-2020 14:42
 • Informacja

  Dnia 11 czerwca 2020 r. Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-opiekuńczych. 12 czerwca 2020 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie ma nauczania zdalnego. 16-18 czerwca (egzamin ósmoklasisty) dni wolne od zajęć dydaktycznych. Nie ma zdalnego nauczania.
  Data publikacji: 04-06-2020 13:49
 • Dzień Dziecka

  Wszystkim Dzieciom mniejszym i większym  Wszystkiego Naj, Naj, Naj i dużo więcej   Brak opisu obrazka
  Data publikacji:
 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  Data publikacji: 22-05-2020 16:24
 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

  Data publikacji: 20-05-2020 16:21
 • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

  Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.
  Data publikacji: 19-05-2020 18:33
 • Wytyczne kuratorium w sprawie opieki klas I-III oraz konsultacji

  https://www.kuratorium.opole.pl/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych-edukacja-wczesnoszkolna/   https://www.kuratorium.opole.pl/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-w-zwiazku-z-umozliwieniem-opieki-uczniom-klas-i-iii-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly/
  Data publikacji:
 • Dzień Dziecka w sieci - spektakle teatralne i pokaz iluzji

  Dzień dobry,     Ze względu na zaistniałą sytuację i wyższą koniecznością przeprowadzania zajęć lekcyjnych internetowo, także i my aktorzy musieliśmy stawić temu czoło. Branża teatralna, do której się zaliczamy szczególnie dotkliwie odczuła skutki pandemii, która dotknęła nas wszystkich.
  Data publikacji:
 • Projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

  http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/05/projekt_harmonogramu_rekrutacji_na_rsz_2020-2021_konsultacje.pdf
  Data publikacji: 11-05-2020 10:37
 • Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line

  Zasady uczestniczenia w zajęciach on-line na platformie meet.jit.si: Na zajęciach logujemy się poprzez link podany przez nauczyciela podając swoje imię i nazwisko. Link zostanie przesłany przez e-dziennik na konta Rodziców. W czasie zajęć uczeń przebywa w pomieszczeniu, w którym nikt nie zakłóca mu pracy  (nie ma rodzeństwa i osób trzecich). Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach przekażą wychowawcy (plan lekcji, podział na grupy, obowiązek uczestniczenia w zajęciach, instrukcje obsługi platformy). Zabrania się udostępniania linku do zajęć osobom trzecim. W razie udostępniania i wejścia osoby niepożądanej na lekcję, nauczyciel natychmiast przerywa zajęcia, a grupie uczestniczącej w lekcji grożą upomnienia i obniżenie zachowania. O każdym takim incydencie powiadomieni będą Rodzice. Zabrania się kopiowania, nagrywania i udostępniania treści lekcji innym osobom.  W razie niestosowania się do w/w zapisów (pkt. 5 i 6)  nauczyciel ma prawo powiadomić odpowiednie służby oraz zawiesić prowadzone zajęcia bezpośrednio z uczniami.
  Data publikacji: 08-05-2020 21:38
Wersja XML