Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do klas pierwszych PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2018/2019

  1. Od 5 - 23 marca 2018 r. od godz. 8.00 – 15.00 w sekretariacie PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej 3, przyjmowane będą zgłoszenia od rodziców kandydatów do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie szkoły (zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą Nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego).
  2. Od 19 - 21.03.2018 r. od godz. 15.00 – 17.00  w sali nr 15 (gabinet pedagoga) w naszej szkole odbędą się zapisy do klasy pierwszej.
  3. W załącznikach zamieszczony jest wzór zgłoszenia, oświadczenia, zarządzenia oraz uchwały w sprawie rekrutacji.

DOCPotwierdzenie woli przyjęcia kandydata do szkoły.doc

DOCWzory oświadczeń dla szkoły podstawowej.doc

DOCXRekrutacja protokół.docx

DOCXRegulamin rekrutacji 2018.docx

DOCWniosek o przyjęcie kandydata do psp spoza obwodu.doc

PDFUchwała nr xxx2412017.pdf

DOCXZarządzenie rekrutacja 2018.docx

PDFZarządzenie nr 0050 1 28 2018.pdf

DOCZgłoszenie kandydata do psp zamieszkałego w obwodzie szkoły.doc

PDFZasady naboru do klas i publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.pdf

Wersja XML