Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbliżające się dni wolne

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w świetlicy szkolnej w PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim 1.06.2018 r. (piątek) w godz. 7.00 -16.00.

UWAGA! Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły do wtorku 30 maja 2018 r. do godziny 1200


 

Wersja XML