Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

OGÓLNOSZKOLNE SPOTKANIE

DLA  RODZICÓW klas I-VII

18.IX.2018 – SALA GIMNASTYCZNA

GODZINA 17.00

 

Zapraszamy rodziców klas I i IV oraz wszystkich chętnych rodziców z pozostałych klas do wysłuchania informacji dotyczących szkoły.

********************************

WYWIADÓWKA  DLA  KLAS  I – VII GODZINA  18.00

Spotkanie z wychowawcami w  klasach

********************************

SPOTKANIE DLA  RODZICÓW  klas VIII

ŚWIETLICA  godz. 18.00

• omówienie egzaminu ósmoklasisty

********************************

SPOTKANIE  RADY  RODZICÓW

ŚWIETLICA  SZKOLNA   -   GODZ. 19.00

Wersja XML